3D-Karte Galaxiengruppen im Nahbereich normal  groß 
 

 

 Positionsdaten © Rainer Castor (many thanx)  Anleitung  andere 3D-Karten